Zhuhai Week Photoelectric Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
RoHS RoHS BCTC WEEK-QP30W-SMD,WEEK-QP30W-COB,WEEK-QP50W-SMD,WEEK-QP50W-COB,WEEK-QP70W-SMD,WEEK-QP70W-COB,WEEK-QP100W-SMD,WEEK-QP100W-COB 2016-06-23 ~ Đã xác minh
CCC CCC China Quality Certification Center Test led Aquarium Lamp 2020-12-27 ~ 2025-12-27
CE CE Norteck Services (Zhongshan) Co., Ltd Aquarium Lamp Model: Refer to Appendix 2020-07-13 ~
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
LED FAN LIGHT BULB ZL201630479892.3 LED FAN LIGHT BULB APPEARANCE_DESIGN 2016-07-25 ~ Đã xác minh
Z Series ZL202030041817.X Z Series APPEARANCE_DESIGN 2020-06-17 ~ 2030-06-16
M Series ZL202030041816.5 M Series APPEARANCE_DESIGN 2020-06-17 ~ 2030-06-16
T Series ZL201730485635.X T Series APPEARANCE_DESIGN 2018-03-08 ~
L Bracket ZL202030041790.4 L Bracket APPEARANCE_DESIGN 2020-06-18 ~
L Series led aquarium light ZL202030041808.0 L Series led aquarium light APPEARANCE_DESIGN 2020-06-18 ~
J Series led aquarium light ZL201930353342.5 J Series led aquarium light APPEARANCE_DESIGN 2020-04-22 ~ 2030-04-21
A Series led aquarium light ZL201730622943.2 A Series led aquarium light UTILITY_MODEL 2018-07-18 ~
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
WEEK 34347042 WEEK Lights & Lighting>>Professional Lighting>>Aquarium Lights 2019-10-13 ~ 2029-10-13 Đã xác minh
WEIERKANG 22111965 WEIERKANG Lights & Lighting>>Professional Lighting>>Aquarium Lights,Lights & Lighting>>Professional Lighting>>Grow Lights 2018-02-14 ~ 2028-02-13 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này