Zhuhai Week Photoelectric Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: China International Pets Show
  Ngày tham dự: 2019 .11
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: With 23 years of development, China International Pet Show (CIPS) has become the largest pet and aquarium supplies show in Asia-Pacific region.
  Tên triển lãm thương mại: China International Pets Show
  Ngày tham dự: 2018 .9
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: CN
  Giới thiệu: With 22 years of development, China International Pet Show (CIPS) has become the largest pet and aquarium supplies show in Asia-Pacific region.
Gửi email cho nhà cung cấp này